top of page
Image by João Rocha

ביפרי אגרו, חברת סטרטאפ ישראלית פיתחה פלטפורה מבוססת רחפן לאיסוף והצגת מידע בזמן אמת.

לאור המצב הבטחוני חברת ביפרי אגרו, מציעה את שירותיה

לגופי הגנה מורשים*

ללא עלות

*כיתות כוננות בישובים, קב״טים, רבש״צים מועצות וכד׳..

יכולות המערכת :

  • סריקת קו גדר

  • סריקת שטח בכיסוי מלא

  • סריקת נקודות רגישות

  • סריקת דרכים

  • קונסולת שליטה ובקרה לפעילות מרובת רחפנים.

  • השימוש בהתאם להוראות רשות התעופה האזרחית וגופי הבטחון.

  • כמות המערכות מוגבלת.

  • מתן השירות בכפוף לאישור החברה והצגת אישורים מתאימים.

  • לרחפני DJI תומכים

תפעול המערכת פשוט ויכול לסייע רבות במשימות אבטחה. המפעיל בוחר את האלמנט המבוקש והמערכת תעשה את כל השאר: מסלול הטיסה מתוכנן ומבוצע מהמראה ועד לנחיתה באופן מלא, המידע החזותי מוצג על מסך השלט בזמן אמת ובמקרה של ניתוק קשר, המערכת תמשיך לבצע את המשימה עד לסיומה. המידע מוצג בפלטפורמת הניהול ללא קשר ישיר לרחפן זמן קצר לאחר הנחיתה. המערכת מסוגלת לתמוך ולרכז מידע ממספר רב של רחפנים. המידע ניתן לשתף עם גופים חיצוניים כגון גופי בטחון.

לאור המצב הבטחוני ורצון החברה להירתם ולתרום למאמץ הלאומי, הוחלט בחברה להתאים את המערכת ליישומי אבטחה.

המערכת מסוגלת לסרוק, נתב״ים צירים ואיזורים מוגדרים, בצורה מהירה, יעילה וללא כל מאמץ או ידע מוקדם מצד המפעיל.

לפרטים נוספים והרשמה למערכת:

bottom of page